top of page

V mesiaci november 2023, bol vo firme Peter Kollárik - KOLLT vykonaný AUDIT.

Splnili sme všetky požiadavky a kritéria pre výrobu z fólii pre styk s potravinami.

 

 

Firma Peter Kollárik – KOLLT ručí za kvalitu výrobkov ktoré ponúka.
Celofán, BOPP
, LDPE, HDPE fólie a výrobky z nich, vrecká, kornúty, hárky, cukrárenské prírezy rolky vyrobené spĺňajú hygienické požiadavky pre priamy styk s potravinami, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Firma Peter Kollárik – KOLLTJe zapísaný do REGISTRA POVINNÝCH OSÔBpodľa § 9 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje budú u nás uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú u nás zálohované z dôvodu predchádzania bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

bottom of page