Vítajte na stránke celofan.sk
V našej firme sa zaoberáme spracovaním a výrobou výrobkov z plastových a ekologicky spracovateľných fólii.
Výrobky ktoré ponúkame si môžete vyhľadať v oddelení PRODUKTY.
Kvalita, spoľahlivosť, termín dodania sú naše prednosti. 
 

 

Celofán - originál sa vyrába z vysoko čistej celulózy,zvyčajne získané z bielenej sulfátovej buničiny alebo z bavlneného lintersu ( ang. krátkej bavlny ). Buničina, ktorá je na vinutá a ponorená do hydroxidu sodného, vznikne uhličitanová celulóza, ktorá je rozdrvená. Zásaditá celulóza sa následne nechá odstať, aby započal molekulárny proces, po ktorom sa pridá sírouhlík a vzniká tak Xanthi uhličitanova celulóza.
Viskóza vzniká opätovným pridaním roztoku hydroxidu sodného do xanthátu, čo spôsobí rozpustenie celulózy do roztoku. Viskóza tak môže zrieť a po zrení je extrudovaná štrbinovú matricou ( ang. slot – die ) do soli kyseliny, kde v nádrží koaguluje a regeneruje sa na celofán.
Nasledujúce nádrže obsahujú rôzne roztoky navrhnuté pre kompletnú regeneráciu, vymytie kyseliny z koagulačnej nádrže, odstránenie akýchkoľvek stôp síranov, sírouhlíka alebo sírovodíka a vybielenie teraz priehľadného, ale stále mierne s farbeného filmu. Tento film následne putuje do kúpeľa zloženého z glycerolu, alebo etylénglykolu, ktoré zohrajú úlohu plastifikátora čo zabezpečí fólii poddajnosť.
Nakoniec prejde sušiarňou a vyjde ako hladká, vlhku neodolná fólia. Celofán môže byť považovaný za transparentný papier. Sám o sebe je vysoko priepustný pre paru. Ponorením do vody absorbuje rovnakú hmotnosť vody, ako sám váži. Hoci je za sucha pre plyny nepriepustný, vo vlhkom stave je priepustný do rôznych stupňov . Pre tuky a oleje je taktiež nepriepustný a nerozpúšťa sa v organických rozpúšťadlách. Nemá rovnakú pevnosť v ťahu ako iné plastové fólie a nie je odolný proti silným kyselinám a zásadám . Vďaka jeho horľavosti sa nedá zvárať, ale len lepiť. Vďaka jeho vlastnostiam nie je prekvapujúce, že nemá veľké využitie v holej povrchovo neupravenej forme. Pre balenie potravín je vždy použitý až po rôznych jednostranných alebo obojstranných
povrchových úpravách. Povrchové úpravy zásadne mení ochranné vlastnosti celofánu.

Celofán je biologický rozložiteľná ​fólia.

vianoce.png

Celofán, Tatrafán, BOPP fólie. Výroba-vrecka, sáčky,kornúty, prírezy, hárky, rolky, všetko na mieru.